Utbildning, personal­uthyrning och konsult­tjänster

Vår avsikt och affärsidé är att tillhandahålla olika typer av kompetens med hög kvalité till såväl järnvägs­företag och infrastruktur­förvaltare som till andra företag inom järnvägs­sektorn.

Utbildningar

Vi genomför målgruppsanpassade utbildningar både för operativpersonal och ledningspersonal inom järnvägssektorn.

Målgruppsanpassade utbildningar för operativpersonal och ledningspersonal inom järnvägssektorn
Uthyrning av personal

Uthyrning av personal med hög kompetens och lång erfarenhet

Vi hyr ut förare samt tillsyningsmän för färder och skydd, samtliga med hög kompetens och lång erfarenhet inom sina respektive yrkesområden.

Konsult­tjänster

Vi erbjuder konsulttjänster i projekt där vår kompetens och våra erfarenheter efterfrågas, såväl inom statlig och kommunal som privat sektor.

Konsulttjänster

Lagbevakning

Att hålla reda på vilka lagar och krav som berör järnvägsverksamheten och vilka ändringar som eventuellt berör den egna verksamheten kan vara svårt och ta tid, det är dock både viktigt och nödvändigt.