Konsulttjänster

Östersunds Järnvägskompetens erbjuder konsulttjänster i projekt där vår kompetens och våra erfarenheter efterfrågas, såväl inom statlig och kommunal som privat sektor.

Mer information om våra konsulttjänster kontakta Mats eller Christer

Vi hjälper ditt företag med

ansökan om infrastrukturförvaltning eller järnvägsföretagsverksamhet
hantering av godkännandeprocesser och myndighetskontakter
att ta fram och utveckla system för säkerhetsstyrning
oberoende internrevisioner ställda mot befintliga lagkrav
uppföljning av operativ personal i trafiksäkerhetstjänst
faktainsamling och utredning av olyckor och tillbud i järnvägsmiljö
att ta fram utbildningsplaner, utbildningsmaterial mm.
att genomföra företagsanpassade utbildningar både för operativ personal och ledningspersonal
rådgivning, specialistkompetens

Konsulttjänster inom olika områden
Referenser inom konsulttjänster

Referenser

Vi har bl.a. genomfört konsultuppdrag på uppdrag av Transportstyrelsen, Trafikverket, Bombardier Transportation, Alstom Transport, NRC Group, MTR Pendeltågen, MTR Nordic, Flogas