Koll på lagar och krav med Lagbevakning

Att hålla reda på vilka lagar och krav som berör järnvägsverksamheten och vilka ändringar som eventuellt berör kan vara svårt och ta tid, det är dock både viktigt och nödvändigt

Östersunds Järnvägkompetens erbjuder genom Lagbevakning.com en lagbevakningstjänst som underlättar möjligheten att identifiera, följa upp och uppfylla lagar och krav som gäller för järnvägsverksamheten.

Webbaserat system

I lagbevakningstjänsten ingår en företagsanpassad laglista med de lagar och krav som gäller för berörd verksamhet.

Tjänsten är tillgänglig genom personlig inloggning.

I tjänsten ingår även att vi bevakar nyheter/ändringar samt uppdaterar den företagsanpassade laglistan, enligt intervall som regleras i avtal.

Vill du veta mer?

Besök lagbevakning.com eller kontakta oss via e-post
Webbaserat lagbevakningstjänst