Uthyrning av personal

Vi hyr ut förare samt tillsyningsmän för färder och skydd, samtliga med hög kompetens och lång erfarenhet inom sina respektive yrkesområden.

Mer information om uthyrning av personal kontakta Mats

Stor erfarenhet av provkörningar

Våra förare har stor erfarenhet av att delta vid planering samt att genomföra olika tester och provkörningar i samband med godkännande processer av nya fordon och delsystem.

För närvarande deltar vi på uppdrag av Bombardier/Alstom i godkännande processen (planering/tester/provkörningar) av Västtrafiks nya tåg Zefiro Express (X80).

 

Kompetens personal inom olika områden
Kompetens personal inom olika områden

Vi hyr ut kompetent och erfaren personal, bland annat

Förare

  • Tåg (person- resp. godstrafik)
  • Spärrfärd
  • Växling

Tillsyningsmän

  • Spärrfärd
  • Växling
  • A-, L-, E-skydd

 

Referenser

Vi hyr bl.a. ut personal till: SJ Götalandståg, Inlandståg, Bombardier Transportation, Alstom Transport